Back

Proprietarii de păduri din Parcul Natural Defileul Mureșului Superior se consideră nedreptățiți, desconsiderați și umiliți și au ajuns la capătul răbdării

În mai multe rânduri, Asociația proprietarilor de păduri, pășuni și terenuri agricole din România, filiala Mureș, reprezentând peste 1000 de proprietari de păduri de pe Valea Mureșului Superior, s-a adresat instituțiilor competente ale statului, implicit primului-ministru, reclamând că proprietățile lor sunt administrate abuziv și nedrept de către S.C. Ocolul silvic de regim privat Gheorgheni S.A. Petițiile proprietarilor de păduri din comunele mureșene Stânceni, Lunca Bradului, Răstolița, Deda ș.a., fie au rămas fără răspuns până acum, fie au fost tratate superficial și au primit doar răspunsuri nerealiste, de complezență, iar tensiunile dintre reprezentanții respectivei societăți comerciale și proprietarii de păduri sporesc permanent starea conflictuală.\Asociația proprietarilor de păduri a adresat instituțiilor statului competente o nouă petiție cumulând următoarele sesizări pe care le consider grave și apreciez că impun o analiză adecvată din partea dumneavoastră:\– nerealizarea Planului de Management al Parcului Defileul Mureșului Superior în raport cu reglementările în vigoare, în mod transparent si participativ, prin consultarea proprietarilor;\– neprezentarea unui raport anual privind starea ariei naturale protejate, modul de gestionare și problemele apărute, deși acest lucru s-a cerut expres, implicit prin adrese trimise de către consiliile locale;\– neinstruirea personalului din teren pentru a cunoaște atribuțiile de serviciu;\– nesprijinirea în niciun fel a dezvoltării durabile a întregii zone, prin măsuri tradiționale, agricultură, ecoturism etc.;\– neinformarea corespunzătoare a populației locale la constituirea ariei naturale protejate și anticipat licitării pentru administrarea acesteia.\Stimată doamnă ministru, consider că acuzațiile grave pe care le formulează reprezentanții Asociației proprietarilor de păduri, pășuni și terenuri agricole din România, filiala Mureș, sunt extrem de grave și impun o grabnică analiză și verificare din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prin structurile competente. Orice tergiversare poate contribui la sporirea conflictualităților sesizate, putând genera reacții sociale imprevizibile din partea proprietarilor de păduri care sunt desconsiderați, umiliți și nedreptățiți. Este datoria dumneavoastră să interveniți, să clarificați și detensionați această situație! (

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus