Back

Pentru autorizarea mijloacelor de publicitate, incompetența ridicată la rang de lege de către guvernarea Ponta

O mostră a diletantismului, superficialității și incompetenței care caracterizează adeseori activitatea Guvernului Ponta o reprezintă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.108/2013, devenită proiect de lege dezbătut în această săptămână în Senat, pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(1), art.56 din Legea nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate.\În cadrul dispozițiilor tranzitorii din Legea 185/2013 se stipulează la art. 56. următoarele: (1) Mijloacele de publicitate autorizate până la data intrării în vigoare a prezentei legi pot fi menținute pe amplasamentele autorizate până la data expirării contractelor de publicitate în curs, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2014.\Cu alte cuvinte, s-a promulgat acest act normativ fără o consultare publică și a celor direct vizați, respectiv a agențiilor de publicitate, precum și a autorităților administrației publice locale,  neținându-se cont de Decizia Curții Constituționale nr. 26/18.01 2012, conform căreia, în situația în care printr-un nou act normativ se impun reguli și obligații noi în sarcina operatorilor de publicitate, este obligatoriu ca prin lege să se asigure un termen adecvat, care să permită subiectului de drept sa răspundă noilor cerințe legislative.\După ce a promovat o aberație legislativă inaplicabilă, Guvernul Ponta constată năuc că, întrucât autoritățile publice locale nu dispun de resurse umane și financiare suficiente pentru derularea tuturor activităților în termenul prevăzut de la alin. 1 al art.          56, din Legea nr. 185/2013, se impune prorogarea acestuia și acordarea unei perioade de timp rezonabile pentru realizarea și exercitarea în condiții optime a tuturor sarcinilor și competentelor pe care legiuitorul le-a statuat. Iar termenul de aplicare propus pentru un act normativ în vigoare care, evident, produce deja efecte este, atenție!, 1 octombrie 2015. Adică, o lege aflată în vigoare din iunie 2013, va deveni efectiv aplicabilă la finele anului 2015. Ca să nu mai spunem că, deși Comisia pentru administrație publică a Senatului a promovat cu vot unanim un raport asumând un amendament rezonabil pentru ca termenul să fie 31 decembrie 2014, la presiunea guvernanților, acest raport a fost întors la comisie și s-a revenit în plen cu varianta inițială, adică 1 octombrie 2015. S-a demonstrat astfel, încă o dată, că legislativul este tratat de către Guvernul Ponta ca o simplă anexă a executivului.

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus