Back

NU DISTRUGEȚI COLEGIUL NAȚIONAL „UNIREA”!

Colegiul Național „Unirea”, etalon al excelenței în educația mureșeană, cumulând de-a lungul anilor rezultate prestigioase și glorie, o unitate de învățământ de excepție, cu 1200 de elevi, cu predare în limbile română și maghiară, se află acum în pragul unei grave crize. Exasperați, elevi, părinți și cadre didactice protestează în solidar, comunitatea școlii susține că nu mai dorește provizoratul și nesiguranța.\După modelul Liceului teoretic „Bolyai Farkas”, UDMR pregătește alungarea secției române și înființarea unui alt liceu cu profil teologic romano-catolic. Imobilul, sau mai bine zis cele trei clădiri în care funcționează Colegiul național „Unirea”, situat în Târgu-Mureș str. Mihai Viteazul nr. 15, a fost retrocedat, cu largul concurs al guvernării PSD, Arhiepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia, în temeiul Deciziei Guvernului României din 2004. Imobilul a fost închiriat, mai apoi, către Primăria municipiului Târgu-Mureș, respectiv în calitate de locator către Colegiul Național „Unirea”.\Arhiepiscopia romano-catolică din Alba Iulia a încheiat un contract de comodat cu Fundația Statusul Romano-Catolic din Transilvania, cu sediul în Cluj-Napoca, dând în folosință fundației imobilul utilizat în prezent de către Colegiul Național „Unirea”. Potrivit unui proiect de hotărâre care urmează a fi susținut în viitoarea ședință a Consiliului local Târgu-Mureș, în expunerea de motive a consilierilor UDMR se arată că           «există disponibilitatea de a încheia un nou contract de închiriere pentru Colegiul Național „Unirea”, în paralel cu încheierea unui contract de comodat cu Liceul Teologic „II. Rakoczi Ferenc” care se poate forma prin divizare din clasele cu profil teologic romano-catolic școlarizare în Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, prin acordarea personalității juridice distincte pentru acestea».\UDMR susține că înființarea Liceului Teologic Romano-catolic „II. Rakoczi Ferenc” răspunde nevoilor populației minoritare de religie romano-catolică de școlarizare a elevilor într-o instituție de învățământ confesional care, după acordarea personalității juridice, va fi singulară în județul Mureș. În acest sens, consilierii UDMR propun acordarea avizului special pentru înființarea Liceului Teologic romano-catolic „II. Rakoczi Ferenc”, aprobarea ofertei Fundației Statusul romano-catolic din Transilvania pentru a se putea încheia un contract de comodat vizând înființarea liceului respectiv. În proiectul de hotărâre se ia act de hotărârea Consiliului de administrație a Liceului teoretic „Bolyai Farkas” din Târgu-Mureș, respectiv înființarea unei noi unități de învățământ cu personalitate juridică distinctă Liceului teologic romano-catolic „II. Rakoczi Ferenc” care se formează prin divizare din clasele cu profil teologic romano-catolic școlarizate în Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, începând cu 1 septembrie 2014, cu sediul în municipiul Târgu-Mureș, str. Mihai Viteazul nr. 15. Eventualele costuri suplimentare, până la atingerea pragului de 300 de elevi școlarizați, vor fi suportate de către Fundația Statusul romano-catolic din Transilvania.\Privitor la acest subiect, într-un mod pertinent și argumentat legal, Inspectoratul Școlar Județean Mureș a arătat că, în acest moment, nu se mai pot face suplimentări de posturi și unități de învățământ cu personalitate juridică, deoarece proiectul planului de școlarizare a fost aprobat de M.E.N. prin H.G. nr. 327/2014. Mai mult, Legea educației naționale nr. 1/2011 prevede că „rețeaua școlară a unităților de învățământ se dă publicității la începutul fiecărui an școlar următor. Cifra de școlarizare pentru învățământul de stat se aprobă prin hotărâre a Guvernului cu cel puțin 6 luni înainte de începerea anului școlar”. Totodată, se menționează într-o adresă a I.S.J. Mureș, „înființarea acestei unități de învățământ nu este justificată deoarece nu există nici opțiuni ale elevilor, iar în cadrul Liceului teoretic „Bolyai Farkas” din Târgu-Mureș există filiera vocațională – profil Teologic, cu specializarea „Cultul romano-catolic”, cu 4 clase de liceu sub efectivul maxim de elevi prevăzut de lege (4 clase cu 104 elevi). Evident, sunt multe alte argumente de natură legală potrivnice demersului. Însă, în urma unor presiuni politice (UDMR, aflată la guvernare, presându-i pe aliații PSD), fiindu-i pusă funcția de inspector școlar general în joc, Ștefan Someșan a fost silit să revină asupra răspunsului inițial al I.S.J. Mureș și să susțină că lasă la atitudinea administrației publice locale demersul în cauză.\Evident, colectivul didactic al Colegiului Național „Unirea” își exprimă îngrijorarea. Reprezentanții secției române se întreabă cum va mai funcționa unitatea de învățământ într-o nouă posibilă formulă în limita „spațiilor libere”, în condițiile în care ponderea în „Unirea” a secției române este de peste 70%. Pe de altă parte, reprezentanții secției maghiare pledează pentru încheierea unor acorduri comune între ISJ Mureș, Primăria Târgu-Mureș și Biserica romano-catolică și a unui contract de închiriere pe 15 ani care să asigure stabilitate „Unirii” în clădirea actuală.\Cert este că, după ce Biserica romano-catolică a fost reîmproprietărită, nu a mai investit în imobilul cu pricina, deși sumele primite de la administrația publică locală cu titlu de chirie sunt substanțiale. Nici Primăria Târgu-Mureș nu a putut investi pentru modernizare într-un imobil care nu îi aparține iar, din acest punct de vedere, actul educativ stă de peste un deceniu sub semnul improvizației și  al provizoratului.\Mă adresez, pe această cale, tuturor celor responsabili de prezentul și viitorul Colegiului „Unirea”. Nu judecați politic, nici etnic, situația acestei unități de învățământ! Susțineți continuitatea și consolidați prestigiul acestui colegiu care face cinste municipiului Târgu-Mureș și județului Mureș. Cu atât mai mult, solicit Bisericii romano-catolice să promoveze toleranța, smerenia, îngăduința și iubirea aproapelui, militând pentru susținerea educației și înțelegerea semenilor. Nu admiteți ca separatismul etnic și vrajba politică să constituie false repere ale Târgu-Mureșului. Pledați pentru valori călăuzitoare veritabile, pentru o viziune modernă, pentru armonie, concordie, pentru multiculturalitate și progres social. Vă implor: nu distrugeți ceea ce cu multă trudă, abnegație și performanțe s-a clădit: Colegiul Național „Unirea”!\ \Senator PDL de Mureș,\Marius Pașcan

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus