Back

Lacurile Ursu şi Aluniş din Sovata au fost subtilizate din patrimoniul statului şi sunt exploatate exclusiv în interes privat

În patrimoniul Unității administrativ-teritoriale a orașului Sovata, din județul Mureș, se află două lacuri, fiind rezervații și monumente ale naturii, considerate perle balneoclimaterice și, conform legii, bunuri protejate ale patrimoniului național. Lacul „Ursu” cu o suprafață de 49.080 mp, și Lacul „Aluniș”, cu o suprafață de 4.660 mp, au o valoare inestimabilă, fiind totuși active evaluate de către Comisia pentru reevaluarea și evaluarea patrimoniului orașului Sovata și reactualizarea patrimoniului public, în 2010, primul la valoarea de 1.000.000.000 lei, iar cel de-al doilea la valoarea de 1.000.000 lei. Deși aceste bunuri ca mijloace fixe sunt înregistrate în domeniul public al UATO Sovata, în mod ilegal sunt exploatate și folosite de către SC Balneoclimaterica SA Sovata, fără ca entitatea administrativă, respectiv Primăria orașului Sovata să încaseze venituri din această sursă începând din anul 2005 și până în prezent. Ultimele venituri încasate de Primăria Sovata de la SC Balneoclimaterica SA, de pe urma exploatării lacurilor, sunt de 100.000 lei/an pentru anii 2003 și 2004.\În mod ciudat, deși Lacul „Ursu” Sovata este declarat, potrivit prevederilor legale, zonă de interes public național și aparține domeniului public al statului, lacurile din această zonă au fost cuprinse și în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Consiliului local al orașului Sovata, inventar întocmit ca urmare a Legii 213/1998 și însușit de Consiliul local prin HCL nr. 38/16.09 1999. Acest inventar al bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Sovata a fost aprobat prin HG nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al județului Mureș și al municipiilor, orașelor și comunelor județului, dar în dreptul pozițiilor la care sunt trecute lacurile „Ursu” și „Aluniș” (nr. crt. 167 și 168) la coloana „Situația juridică actuală” a acestora este specificat . În baza acestei situații paradoxale, Primăria orașului Sovata a solicitat Biroului de Carte Funciară din cadrul Judecătoriei Sighișoara înscrierea dreptului de proprietate asupra celor două lacuri, iar Judecătoria Sighișoara a admis cererile de înscriere funciară a celor două lacuri. S-a ajuns astfel în situația neverosimilă ca aceste lacuri să figureze atât în patrimoniul statului român, respectiv în inventarul Ministerului Apelor Pădurilor, cât și în cel al Consiliului local Sovata. Profitând de această ambiguitate culpabilă, entitatea privată, respectiv SC Balneoclimaterica SA Sovata, a solicitat în instanță clarificarea aspectelor juridice cu privire la dreptul de proprietate și nu a mai plătit nimic pentru exploatarea lacurilor. Mai mult, societatea în cauză nu mai are nici măcar documente actuale care să ateste concesionarea acestei activități privind amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor în condițiile legii.\Malurile și cuvele lacurilor Ursu și Aluniș aparțin domeniului public al statului, acest fapt este prevăzut și în Legea apelor nr. 107/1996, care arată că acestea sunt monopol natural de interes strategic iar stabilirea regimului de folosire a resurselor de apă, indiferent de forma de proprietate, este un drept exclusiv al Guvernului, exercitat prin autoritatea publică centrală din domeniul apelor.\Având în vedere aceste probleme grave, vă solicit, domnule prim-ministru Victor Viorel Ponta, să dispuneți verificarea prin Corpul de control și organele abilitate a situației exploatării celor două lacuri – monumente ale naturii și bunuri ale patrimoniului național, exclusiv în interes privat, fiind grav prejudiciate bugetul local și bugetul de stat, fără ca instituțiile statului să reacționeze de aproape un deceniu.

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus