Back
Featured image of post INTERPELARE: Sumele pentru dezvoltare prin PNDL sunt stabilite discreționar, inechitabil, pe baza unor partizanate politice ale guvernării Ponta

INTERPELARE: Sumele pentru dezvoltare prin PNDL sunt stabilite discreționar, inechitabil, pe baza unor partizanate politice ale guvernării Ponta

La sfârșitul anului 2015, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de coordonator al Programului Național de Dezvoltare Locală PNDL (aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.28/2013), a publicat pe site-ul propriu o serie de informații legate de investițiile finanțate prin acest program în perioada 2015 – 2018.
Din analiza centralizatorului publicat de minister rezultă o distribuire inegală, dezechilibrată și discreționară a fondurilor alocate prin acest program la nivelul județelor din România (efectuată de către anteriorul guvern, condus de premierul Victor Ponta), sumele variind de la 830.996.687 lei pentru județul Bihor până la 122.800.923 lei pentru județul Mureș (situat pe ultimul loc).
Calculând valoarea medie a proiectelor, la nivelul alocărilor aprobate de la bugetul de stat pentru perioada 2015 – 2018, devine evidentă o discrepanță între valorile alocate la nivelul țării: pentru județul Satu Mare, valoarea medie a proiectelor finanțate de la bugetul de stat este 8.379.176 lei, în timp ce pentru județul Mureș valoarea medie este de 1.379.786 lei.
Valoarea medie a proiectelor finanțate prin PNDL per număr de locuitori relevă aceeași discrepanță între județe, această valoare încadrându-se între 2.093 lei/locuitor în județul Satu Mare și 223 lei/locuitor în județul Mureș.
În privința numărului de proiecte finanțate per județ, situația este de asemenea inegală, extremele fiind județul Neamț cu 166 de proiecte finanțate, și județele Covasna, Sibiu și Ilfov, cu câte 38 de proiecte finanțate.
Raportat la distribuția fondurilor la nivelul județelor, se remarcă diferențe între numărul de unități administrativ-teritoriale beneficiare raportat la total UAT (procente cuprinse între 92,73% în județul Giurgiu și 34,69% în județul Teleorman), precum și între numărul de proiecte finanțate per unitate administrativ teritorială (valori între 2,02 proiecte/UAT în județul Giurgiu și 0,58 proiecte/UAT în județul Sibiu).
Totodată, se remarcă diferențe sensibile între județe în ceea ce privește proiectele de investiții promovate de consiliile județene, mai ales dacă se ia în considerare că până în ultimul trimestru al anului 2015 aceste instituții aveau responsabilitatea de centralizare și prioritizare a propunerilor de investiții la nivel județean. Astfel, numărul de proiecte promovate de consiliile județene se ridică până la 16 proiecte în județul Dâmbovița, remarcându-se județele Mureș, Vâlcea, Mehedinți, Ilfov, Călărași și Botoșani fără niciun proiect promovat de consiliile județene respective.
În ceea ce privește valoarea proiectelor promovate de consiliile județene, aceasta variază de la 418.294.098 lei în județul Satu Mare (respectiv 58,05% din total proiecte în județ) la 2.650.1753 lei în județul Sălaj (respectiv 2,03% din total proiecte în județ).
Raportat la noile criterii de selectare a obiectivelor de investiții finanțate prin PNDL, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 624/2015, respectiv „încadrarea obiectivelor de investiții în domeniile specifice pentru care există obligația conformării unor reglementări europene sau în domenii specifice prioritare”, adică în domeniul infrastructurii de apă și canalizare, se remarcă o distribuție neuniformă și bizară a fondurilor alocate acestui domeniu la nivelul județelor. Astfel, valoarea proiectelor de apă și apă uzată diferă de la 507.012.552 lei în județul Bihor până la 422.700 lei în județul Brăila, iar în ceea ce privește raportarea valorii proiectelor de apă și apă uzată față de total investiții, procentele variază de la 61,66% în județul Argeș până la 0,12% în județul Brăila.
Aceeași concluzie se poate trage și din analiza alocărilor de fonduri prin PNDL pentru infrastructura rutieră – valoarea proiectelor de infrastructură rutieră finanțate prin program variază de la 623.567.517 lei în județul Satu Mare până la 65.850.289 lei în județul Mureș, iar procentul de investiții în infrastructura rutieră din total investiții variază de la 99,88% în județul Brăila la 33,80% în județul Argeș.
În concluzie, modalitatea de selectare și prioritizare a propunerilor de investiții prin PNDL pentru perioada 2015 – 2018 nu asigură o distribuire echitabilă, echilibrată, a fondurilor alocate la nivelul județelor țării și nici nu asigură respectarea obligațiilor de conformare asumate de statul român în domeniul infrastructurii de apă și apă uzată.
Pe această cale, vă solicit, domnule prim-ministru, să dispuneți o justă analiză și verificare a modalității de calcul și a manierei în care s-au stabilit aceste alocări la nivelul județelor țării. Totodată, consider că, în mod transparent și argumentat, se impune refacerea listei privind finanțările pentru dezvoltare prin PNDL, pe baza unor criterii nepartinice politicianist, într-o manieră transparentă și onestă, echilibrată și echitabilă.
V-am anexat prezentei interpelări graficul alocărilor actuale, stabilite prin PNDL, care evidențiază pe deplin inechitatea și partizanatul politic pesedist, corelativ intereselor fostei coaliții politice a guvernării, constituind fundamente ale repartizării sumelor pentru dezvoltare, din bugetul de stat, la nivelul județelor României.

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus