Back
Featured image of post De la Tribuna Senatului: Prin interpretarea diferențiată a prevederilor noului Cod Fiscal, unii refugiați nu mai beneficiază de înlesniri la plata unor impozite și taxe

De la Tribuna Senatului: Prin interpretarea diferențiată a prevederilor noului Cod Fiscal, unii refugiați nu mai beneficiază de înlesniri la plata unor impozite și taxe

Interpelare adresata Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, dnei ministru Claudia – Ana Costea\Doamnă ministru,\Am fost sesizat la biroul parlamentar de către FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A ROMÂNILOR PERSECUTAŢI ETNIC „PRO-MEMORIA”, în legătură cu faptul că, după intrarea în vigoare a Noului Cod Fiscal, mai multe persoane care au recunoscută legal calitatea de refugiat (din Câmpia Turzii şi din jud. Mureş) nu mai beneficiază de drepturile și înlesnirile fiscale prevăzute anterior adoptării acestuia.
Dacă anterior, prin art. 284 din vechiul Cod Fiscal, explicitat prin art. 206 şi 208 din Normele Metodologice, persoanelor cărora li se recunoscuse calitatea de refugiat beneficiau de scutiri asupra clădirii în care locuiau, a terenului aferent şi asupra unui mijloc de transport, NOUL COD nu mai prevede explicit acest lucru şi, ca atare, autoritățile locale din perimetrele administrative mai sus menționate le-au refuzat aceste înlesniri.
În consecință, vă solicit să aduceți completările aferente explicit dispoziţiilor art. 456 şi 464 lit. s), precum şi art. 469 lit. c) din Codul Fiscal în sensul:
„precum şi persoanelor cărora li s-a stabilit legal calitatea de refugiat şi strămutat”.
Este adevărat că Normele de aplicare ale Codului Fiscal, în art. 21 alin. 1 pentru scutiri de impozit pe clădiri, art. 71 pentru scutiri de impozit pe teren, respectiv, art. 102 pentru scutiri pe mijloacele de transport, se prevede expres că scutirea sau reducerea de la plata impozitului se acordă pe baza documentelor doveditoare, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, care atestă situația respectivă, cu excepția contribuabililor care sunt deja cuprinși în baza de date a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
Vă fac cunoscut că, în practică, se pot ivi situații în care unii contribuabili refugiați sau strămutați nu apar în aceste baze de date, fiind necesară luarea în considerare a propunerii referitoare la completarea articolelor menționate din Noul Cod Fiscal.
În situația în care apreciați că, în sensul prezentei solicitări, se impune o completare a Codului Fiscal printr-un proiect de nou act normativ, vă solicit să mă informați pentru a proceda în consecință.

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus