Back
Featured image of post Bătaie de joc la adresa municipiului Târgu-Mureş

Bătaie de joc la adresa municipiului Târgu-Mureş

Printr-o anterioară interpelare din luna iunie a.c., vă făceam cunoscut că Primăria și Consiliul local al municipiului Târgu-Mureș efectuează demersuri pentru preluarea în patrimoniul orașului a terenului aferent fostei cariere de argilă din Târgu-Mureș, str. Gheorghe Doja nr. 193. Fosta exploatare este nefuncțională din anul 2011 și până în prezent iar societatea care deține licența de exploatare nu beneficiază și nici nu a mai solicitat avize de mediu din partea Agenției de Protecție a Mediului Mureș. Zona respectivă a devenit un focar de infecție, din cauza depozitării de deșeuri și există pericolul de surpare și alunecare a terenului din zona exploatărilor.
Municipalitatea a solicitat, în mai multe rânduri, prin adrese transmise Agenției Naționale de Resurse Minerale, retragerea licenței de concesiune pentru exploatare nr. 1177/23.02 2000 al cărei beneficiar este SC Mureșeni SA, licență transferată prin act adițional către SC Kronberger Group SA. La rândul său, prin adresa nr. 625/07.10 2014, SC Sastuc Investment Management SA (fostă SC Kronberger Group SA) a invocat motive economice care au determinat sistarea activității de exploatare, arătând că „reînceperea unei activități de producție este imposibilă, deoarece cariera se află la circa 500 de metri de un cartier de locuințe iar accesul mașinilor de gabarit mare este interzis”. În acest sens, societatea solicită „renunțarea la licență” exprimându-și disponibilitatea de a vinde activele către Consiliul local Târgu-Mureș, instituție care a promovat o hotărâre în acest sens. Pe de altă parte, municipalitatea intenționează promovarea unui proiect prin care, în cavitatea formată în urma excavațiilor și a exploatării argilei, să fie amenajat un depozit pentru deșeurile inerte, rezultate în urma procesului de selectare, prelucrare, compactare și ambalare.
Realitatea economică a zilelor noastre, legislația privind protecția mediului, fac imposibilă funcționarea, în mijlocul unui municipiu reședință de județ, a unei cariere de exploatare a argilei. Cu atât mai mult, închiderea acesteia ar veni în sprijinul materializării programului privind Managementul integrat al deșeurilor la nivelul județului Mureș, asumat de către Primăria și Consiliul municipal Târgu-Mureș, precum și de către Consiliul județean Mureș.
La respectiva interpelare pe care v-am adresat-o de la tribuna Senatului României, solicitându-vă să delegați o comisie la fața locului pentru a se convinge asupra realității celor sesizate, nu mi-ați răspuns. Este inadmisibil, câtă vreme Agenția Națională de Resurse Minerale, de competența căreia ține valabilitatea licenței de exploatare a carierei respective, se află în subordinea Secretariatului General al Guvernului României. Ați „pasat”, în mod injust și culpabil interpelarea mea către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, care mi-a răspuns prin adresa nr. 7264/DRP/24.07 2015, absolut iresponsabil arătându-se că:
,,În cazul carierei de argilă Mureşeni, planul şi proiectul de refacere a mediului inclusiv garanția financiară au fost avizate de APM Mureş, iar lucrările, conform informațiilor primate, sunt în desfășurare”.
Domnule prim-ministru, „lucrările” de care face vorbire ministrul Mediului, conform informațiilor, citez, „primate”, nu există! Pesemne, doamna ministru Grațiela Leocadia Gavrilescu ne confundă pe scara evoluției cu Darwin și „primate”-le, răspunzându-ne tembel în consecință. Vă informez că, la cariera de exploatare a argilei din Târgu-Mureș, nu se întâmplă nimic de aproape cinci ani, mai „urlă” doar pustiul a pagubă. De fapt, nu mai există nimic în afara craterului și a grotei rămase după exploatare, până și imobilele administrative fiind în totalitate distruse iar la suprafață se profilează doar un mizerabil hău, pe care nu se-ndură să-l vegheze nici măcar vreun paznic.
Dacă s-ar fi respectat legislația în vigoare privind exploatările miniere, licența ar fi fost retrasă și anulată de către A.N.R.M., după un an de inactivitate nemotivată a societății beneficiare. La noi însă, se pare că legile sunt negociabile și pur orientative iar pe dumneavoastră este evident că nu vă prea preocupă nerespectarea acestora. Vă solicit, din nou, să dați dovadă de responsabilitate și să-i sancționați pe cei care dezinformează sau dau dovadă de iresponsabilitate. Nu puteți ignora voința unui oraș exprimată prin aleși săi legitimi, câtă vreme clamați public autonomia locală și susțineți descentralizarea administrației publice.
Vă rog să reanalizați prezenta interpelare și să-mi răspundeți, de această dată, cu responsabilitatea și competența cuvenite! – Interpelare adresată, din Senat, primului-ministru

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus